More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

It is certainly not true that people only did leave the country to find a new
life
abroad, but they
also
moved from the countryside to the cities. They moved in search of a better
life
but, unfortunately for many, they found something that was worse than the conditions they had left behind. In my opinion, various measures can be taken by governments to improve city
life
for the average inhabitant. City
life
has several drawbacks.
Firstly
,
although
the big city has more job opportunities; there are usually more people competing for a single vacancy. By receiving a continuous rejection from employer one could suffer from continuous unemployment. Having trouble finding a job individual can be really stressful.
Secondly
, the cost of living in cities is higher than in rural areas.
For instance
, apartments’ rent prices in the capital of New Zealand are two times higher than those in the countryside.
Moreover
, there are problems like traffic congestion and crime. To sum up, migrating people should understand that
life
in cities is not always easy.
However
, there are several methods can be implemented by governments to deal with the situation. The best way to improve city
life
is to stop or slow migration process within the country.
This
can be done by improving small towns and the rural economy.
For example
, creation of new job vacancies in the rural areas and / or lend to small farmers with the low interest rates may cause a boom in the economy.
In addition
, development in the educational infrastructure can attract an interest of the prospective students. In conclusion, governments should tackle the bad sides of the living in cities by stabilizing overall living standards and economic conditions throughout the country.
Submitted by niral.vaghasia89 on

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Writing9 with appropriate and specific direction to the original content.

Include an introduction and conclusion

A conclusion is essential for IELTS writing task 2. It is more important than most people realise. You will be penalised for missing a conclusion in your IELTS essay.

The easiest paragraph to write in an essay is the conclusion paragraph. This is because the paragraph mostly contains information that has already been presented in the essay – it is just the repetition of some information written in the introduction paragraph and supporting paragraphs.

The conclusion paragraph only has 3 sentences:

 • Summary
 • Restatement of thesis
 • Prediction or recommendation

Example:

To summarize, a robotic teacher does not have the necessary disciple to properly give instructions to students and actually works to retard the ability of a student to comprehend new lessons. Therefore, it is clear that the idea of running a classroom completely by a machine cannot be supported. After thorough analysis on this subject, it is predicted that the adverse effects of the debate over technology-driven teaching will always be greater than the positive effects, and because of this, classroom teachers will never be substituted for technology.

Start your conclusion with a linking phrase. Here are some examples:

 • In conclusion
 • To conclude
 • To summarize
 • Finally
 • In a nutshell
 • In general

Read more in the eBook

The Ultimate Guide to Get a Target Band Score of 7+ »

* free ebook for Premium users

What to do next:
Look at other essays:
 • Many people think that hard copies of reading materials will be replaced with digital versions in the coming days, since they will be of free access. In my opinion , prints have not lost their appeal with the readers although online news is easily accessible. The impending essay will substantiate some of the reasons for this trend.
 • All of us have experienced bad situations in our lives. But overcoming that phase is extremely important for our well-being. In order to prosper in life, I believe that we have to try hard to improve such situations instead of accepting it.
 • Quy hoạch thành phố đã là một vấn đề có tầm quan trọng ngày càng tăng khi bò đô thị là xu hướng tất yếu trên thế giới. Trong quá trình đô thị hóa này, các câu hỏi lớn xoay quanh việc nên ưu tiên cho việc sử dụng không gian phù hợp hay làm đẹp cho chính không gian đó. Theo tôi, cả hai vấn đề này đều xứng đáng được xem xét cấp bách trong sự phát triển của bất kỳ thành phố nào. Nếu các thành phố cho phép sử dụng không gian thông minh, các vấn đề nghiêm trọng nhất như ô nhiễm và ùn tắc giao thông có thể được giải quyết một cách hiệu quả. Hậu quả rõ ràng và đáng chú ý nhất của quy hoạch thành phố phù hợp là nó cung cấp cho người dân nhiều khu vực xanh. Sống trong các khu dân cư được bao quanh với vành đai xanh của công viên, vườn và vườn thú giúp lọc không khí, cư dân thành phố chắc chắn được hưởng lợi từ môi trường lành mạnh. Ngoài ra, với mật độ xây dựng hợp lý, không gian rộng lớn có thể được phân bổ cho các cơ sở giao thông, ngăn chặn tắc nghẽn giao thông khi dân số phình lên. Nói thì dễ hơn làm, nhưng quy hoạch thành phố thông minh chắc chắn có thể đóng vai trò chính trong việc cung cấp những môi trường lý tưởng này để sinh sống. Mặt khác, sự quyến rũ xung quanh cũng hứa hẹn những thành phố mang lại lợi ích đáng mơ ước. Khi những nỗ lực được thực hiện trong việc tô điểm cho thành phố bằng những kỳ quan kiến ​​trúc không chỉ bằng cách xây dựng các tòa nhà chọc trời hiện đại, mà còn bằng cách bảo tồn và ưu tiên sử dụng không gian cho các công trình lịch sử và cổ đại. Những điểm nhấn nhân tạo khác về món quà tự nhiên để tăng cường hoán vị đô thị với những khu vườn bắt mắt hoặc cách nước đặc biệt sạch sẽ len lỏi qua thành phố cũng góp phần tạo nên sự độc đáo của nơi này. Phong cảnh đẹp như vậy có thể mang lại niềm vui và niềm tự hào cho cư dân thành phố và biến họ thành những người bảo vệ tự nguyện vì sự tráng lệ và sạch sẽ của thành phố của họ. Ngoài ra, đây là những nam châm du lịch để cho phép phát triển khách sạn địa phương và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác, và do đó góp phần nâng cao việc làm, thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống của địa phương. Tóm lại, cả quy hoạch thành phố thông minh và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của một thành phố vì lợi ích của những người coi đó là nhà của họ. và chất lượng cuộc sống của địa phương. Tóm lại, cả quy hoạch thành phố thông minh và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của một thành phố vì lợi ích của những người coi đó là nhà của họ. và chất lượng cuộc sống của địa phương. Tóm lại, cả quy hoạch thành phố thông minh và sự chú ý đến vẻ đẹp đô thị là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của một thành phố vì lợi ích của những người coi đó là nhà của họ.Thành phốquy hoạch đã là một vấn đề có tầm quan trọng ngày càng tăng khi bò đô thị là một xu hướng tất yếu trên thế giới. Trong điều này đô thị hóa, những câu hỏi lớn xoay quanh việc có nên đặt ưu tiên cho việc sử dụng phù hợp vị trí hoặc là sắc đẹp, vẻ đẹp của điều đó rất chỗ. Theo tôi, cả hai vấn đề này đều xứng đáng được xem xét cấp bách trong sự phát triển của bất kỳ thành phố nào. Nếu thành phố cho phép sử dụng thông minhnơi, các vấn đề phiền toái nhất như ô nhiễm và ùn tắc giao thông có thể được giải quyết một cách hiệu quả. Các hậu quả rõ ràng và đáng chú ý nhất của thích hợpthành phố kế hoạch là nó cung cấp.Từ chốivới nhiều vùng xanh. Sống trong khu dân cư bao quanhbởi vành đai xanh của công viên, vườn và vườn thú giúp lọc không khí, thành phố cư dân chắc chắn được hưởng lợi từ một môi trường lành mạnh. Cũng thế, với mật độ xây dựng hợp lý, lớn sức chứacó thể được phân bổ cho các cơ sở giao thông, trong đó ngăn chặn tắc nghẽn giao thông khi dân số phình lên. Nói thì dễ hơn làm, nhưng thông minh.thành phố lập kế hoạch chắc chắn có thể đóng một vai trò chính trong việc cung cấp các môi trường lý tưởng để sinh sống.
 • Being a boss is not an easy job, and being a good boss is even more difficult. In my point of view, a good boss required many essential qualities such as good communicator, patience, and responsibility. In this essay, I will explore some of the qualities of a good supervisor and how to become an effective supervisor.
 • This is a fact that the contemporary era of digitization coerces the young generation towards the virtual world of games and they are prone to forget traditional sports. There are several reasons for such a situation and few visible influences too. Both the aspects will be explained in ensuring paragraphs.